File mẫu thêu dùng để sử dụng trên máy thêu công nghiệp. Gói file thêu bao gồm định dạng: .DST, .HUS, .SEW, .JEF, .PES, .XXX,… Gói thêu có thể được những xưởng thêu sử dụng để thêu cho khách hàng, khách hàng có thể sử dụng file mẫu thêu để giảm chi phí thêu khi thêu.