Mẫu thêu vi tính: 3 nút Instagram – EMBVN19MT00033

59.000

✅ Mẫu thêu vi tính: 3 nút Instagram – EMBVN19MT00033

📌 Đây là file thêu dùng cho máy thêu công nghiệp. Những thiết kế chất lượng nhất được các designer của EMB Vietnam tỉ mỉ thực hiện. Chúng tôi kiểm tra thử lại toàn bộ file mỗi 3 tháng một lần. Tất cả file đều theo một cấu trúc nhất định để đảm bảo hạn chế đứt chỉ, lộ chỉ.

Mẫu thêu vi tính: 3 nút Instagram – EMBVN19MT00033

59.000